Začetek

Začetek poslovanja podjetja Transport Stojnšek sega v leto 1971, ko je gospod Franc Stojnšek kupil svoj prvi tovornjak za prevoz razsutega tovora. V prvih letih se je ukvarjal predvsem s prevozom premoga iz premogovnika Velenje in prevozom razsutega tovora v gradbeništvu.

Začetek poslovanja z Gorenjem

Leta 1974 v Rogatcu odpre svoj obrat Gorenje iz Velenja in za njihove potrebe začne gospod Stojnšek prevažati repromaterijal na relaciji Rogatec-Velenje. S širjenjem obrata se povečujejo potrebe po prevozu, tako da danes za omejeno podjetje opravlja prevoz 5 tovornjakov nosilnosti 7 ton.

Prvo mednarodno vozilo

Leta 1990 gospod Stojnšek kupi svoje prvo vozilo, namenjeno prevozu blaga v mednarodnem prometu, in se začenja uveljavljati na mednarodnem trgu cestnega tovornega prometa.

Nadaljevanje tradicije

Po upokojitvi gospoda Stojnška podjetje prevzame njegov sin Darko in nadaljuje očetovo pot prevoza blaga v domačem in mednarodnem transportu. Danes je podjetje Transport Stojnšek prevozno logistično podjetje s tradicijo v organiziranju cestnega tovornega prevoza ob uporabi strokovno usposobljenega osebja. Prioritetni načeli podjetja sta hitrost in zanesljivost v organiziranju prevoza blaga.